• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om permisjon fra undervisning i grunnskolen

Informasjon

Dette skjemaet skal kun brukes ved søknad om permisjon på mer enn 2 dager, men ikke over 10 dager (2 uker).

Har du flere barn som det skal søkes permisjon for, må det fylles ut en søknad for hvert barn.

Retten til permisjon er omtalt i Opplæringsloven § 2-11. Den lyder slik: "Når det er forsvarlig, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to uker". I merknadene til lovteksten heter det: "En permisjon som er gitt, avkorter retten for eleven til grunnskoleopplæring tilsvarande."

Dette innebærer at de foresatte har ansvar for nødvendig undervisning i permisjonstiden, slik at elevene kan følge den allmenne undervisningen når de kommer tilbake til skolen. Skolen kan ikke bidra med ekstra hjelp og støtte til dette.

En gjør oppmerksom på at skolen ikke har hjemmel til å innvilge permisjoner utover to uker. Søknader av lengre varighet vil dermed bli avslått.

Informasjon
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader